Trường Tiểu học Nghĩa Ninh thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong Năm học 2020 - 2021

Trường Tiểu học Nghĩa Ninh thông báo đến toàn thể CBGV,NV, Phụ huynh học sinh và nhân dân danh mục Sách giáo kho lớp 1 sử dụng tại nhà trường năm học 2020 - 2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

Thực hiện  Kế hoạch số 01/KH-THNN, ngày 17 tháng 3 năm 2020 của trường Tiểu học Nghĩa Ninh về việc triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo CTGDPT 2018;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-THNN ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghĩa Ninh về danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng tại trường Tiểu học Nghĩa Ninh năm học 2020 – 2021,

Trường Tiểu học Nghĩa Ninh thông báo đến toàn thể CBGV,NV, Phụ huynh học sinh và nhân dân danh mục Sách giáo kho lớp 1 sử dụng tại nhà trường năm học 2020 - 2021

TT

Tên sách

Tên bộ sách/

Nhà xuất bản

Tác giả

1

Tiếng Việt 1

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, NXB Giáo Dục

Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ biên), Lê Phương Nga (Chủ biên), Thạch Thị Lan Anh, Lương Thị Hiền.

2

Toán 1

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, NXB Giáo Dục

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thuý Vân.

 

3

Đạo đức 1

Cùng học để phát triển năng lực, NXB Giáo Dục

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên), Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Mai Mỹ Hạnh, Nguyễn Thanh Huân, Nguyễn Thị Diễm My, Nguyễn Thị Xuân Phương.

 

4

Tự nhiên và Xã hội 1

Cùng học để phát triển năng lực, NXB Giáo Dục

Nguyễn Hữu Đĩnh (Tổng Chủ biên), Phan Thanh Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Hồng Liên.

 

5

Giáo dục Thể chất 1

Cùng học để phát triển năng lực, NXB Giáo Dục

Hồ Đắc Sơn (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Duy Tuyến

 

6

Âm nhạc 1

Cùng học để phát triển năng lực, NXB Giáo Dục

Hoàng Long (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Trần Văn Minh, Nguyễn Thị Nga.

7

Mĩ thuật 1

Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, NXB Giáo Dục

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (đồng Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Trần Thị Hương Ly, Hà ThQuỳnh Nga, Phạm Văn Thuận, Nguyễn Thị Tuệ Thư.

8

Hoạt động trải nghiệm 1

Cùng học để phát triển năng lực, NXB Giáo Dục

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thụy Anh (Chủ biên), Bùi Thị Hương Liên, Lê Thị Thắm

9

Tiếng Anh 1

Tiếng Anh 1 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Tuấn (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Lương Quỳnh Trang.

Danh mục gồm có 09 đầu sách giáo khoa lớp 1.

 

                                                                                      BAN GIÁM HIỆU

Bài viết liên quan