SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CỤM 3 LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

       Ngày 01/11/2019, Cụm chuyên môn III gồm các trường : TH Nghĩa Ninh, TH số 3 Nam Lý, TH Hải Thành, TH&THCS Phú Hải đã tổ chức sinh hoạt Cụm đợt 1 năm học 2019 – 2020 tại trường Tiểu học số 3 Nam Lý.

        Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường là một hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh phong trào dạy tốt - học tốt.  Đây là dịp để mỗi cán bộ giáo viên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,  kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong quản lý và dạy học nhằm nâng cao năng lực cho CBQL về chỉ đạo chuyên môn cũng như  kỹ năng sư phạm cho giáo viên trong dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tạo cơ hội để mỗi giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục Tiểu học.

        Thực hiện công văn số: 547/PGDĐT ngày 07/10/2019 của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới về việc sinh hoạt chuyên môn Cụm trường năm học 2019-2020. Ngày 01/11/2019, Cụm chuyên môn III gồm các trường : TH Nghĩa Ninh, TH số 3 Nam Lý, TH Hải Thành, TH&THCS Phú Hải đã tổ chức sinh hoạt Cụm đợt 1 năm học 2019 – 2020 tại trường Tiểu học số 3 Nam Lý. Với các nội dung chính: Tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo phát triển năng lực và sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.

       Tham gia SHCM cụm lần này có đầy đủ BGH và toàn thể giáo viên các trường trong cụm. Sau khi tiến hành thăm lớp và dự 05 tiết học với 5 môn : Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Mỹ Thuật, Tin học, dưới sự điều hành của các đồng chí nhóm trưởng, các giáo viên đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc về tổ chức dạy học và đánh giá học sinh theo phát triển năng lực. Việc chia sẻ, trao đổi được thực hiện dưới hình thức SHCM theo nghiên cứu bài học. 

       Thông qua Sinh hoạt cụm chuyên môn cụm lần này, đã tạo cho CBGV các trường được giao lưu, học hỏi, gần gũi nhau hơn; là cơ hội giúp cho giáo viên có thêm  những kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

      Dựa trên kết quả thảo luận chia sẻ tại SHCM cụm,  chuyên môn các trường có định hướng chỉ đạo áp dụng để nâng cao chất lượng dạy học đạt kết quả cao tại  đơn vị mình./.

                                                                                                                      Theo Phạm Đức Minh

Bài viết liên quan