TT Họ tên Ngày sinhTrình độ đào tạo Nhiệm vụ phân công SĐT
 1 Trương Thị Thanh Lệ20/09/1970ĐHSPTH Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng0916328373
 2Phạm Đức Minh15/07/1974ĐHSPTH P.Hiệu trưởng 0915277744
 3 Bùi Thị My Ly 15/07/1974ĐHSPTH  Giáo viên - TPT 0912295897
 4 Lê Thị Sương Hà 19/5/1964ĐHSPTH GVCN lớp 5A - TTCM 
 5 Nguyễn Thị Hoài Thu 22/8/1971ĐHSPTH GVCN lớp 1A - TTCM 0919449226
 6 Trần Thị Hà Thu 03/5/1977ĐHSPTH GVCN lớp 1B 0978550841
 7 Đào Thị Ái Liên 20/10/1961ĐHSPTH GVCN lớp 1C 
 8 Đoàn Thị Xuân Hương 20/02/1988CĐSPTH GVCN Lớp 2B 0973160268
 9 Đỗ Thị La 05/8/1987ĐHSPTH Dạy bộ môn 0976294176
 10 Hoàng Thị Hạnh 02/7/1971CĐSPTH GVCN Lớp 2A 
 11 Nguyễn Ngọc Oanh 17/12/1982ĐHSPTH GVCN Lớp 3A 
 12 Đào Thị Thùy Dương 01/05/1993ĐHSPTH GVCN Lớp 3B 
 13 Hoàng Thị Ngọc Lan 18/02/1961CĐSPTH GVCN Lớp 3C 01676661444
 14 Đậu Thị Lài 21/10/1971ĐHSPTH GVCN Lớp 4A 0943748263
 15 Trần Thị Tuyết Hoa 24/10/1976ĐHSPTH GVCN Lớp 2C 
 16 Nguyễn Thị Vinh 16/9/1977ĐHSPTH GVCN Lớp 4B 
 17 Đào Thị Thu Nguyên 18/9/1960ĐHSPTH Dạy bộ môn 
 18 Nguyễn Thị Hùng 02/01/1961CĐSPTH Dạy bộ môn 0983292399
 19 Nguyễn Thị Em 29/7/1980ĐHKT Kế toán - TTVP 
 20 Phạm Thị Thảo Chi 08/11/1989TC Y Tế Y tế học đường - Văn phòng 
 21 Trần Thị Thảo 12/01/1986ĐHSPTH GVCN Lớp 5B 
 22 Nguyễn Thị Hoa 28/10/1991CĐSP TD Giáo viên Thể dục 
 23 Phạm Văn Kỳ 02/9/1988ĐH Tin học GV Tin học 
 24 Nguyễn Văn Dương 21/8/1990ĐHSP Nhạc Giáo viên Âm nhạc 
 25 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 11/11/1986 ĐH Ngoại Ngữ Giáo viên Tiếng Anh K4, 5 
 26 Đào Thị Sang 23/2/1988 ĐH Mỹ Thuật Giáo viên Mỹ Thuật 
 27 Phạm Thị Lệ 02/03/1986 ĐH Ngoại Ngữ Giáo viên Tiếng Anh K 2,3