TRƯỜNG TH NGHĨA NINH TỔ CHỨC CHO HỌC SINH “CHIA SẺ CUỐN SÁCH MÀ EM YÊU THÍCH”

      Cuốn sách “ Hồ Chí Minh cuộc đời huyền thoại” của NXB Thông Tấn phát hành năm 2008.