Lớp 2A: Bài chia sẻ sách của bạn Đặng Thanh Hương

Cuốn sách “ 55 Tri thức Bách khoa dành cho trẻ em” của NXB Kim Đồng ấn hành năm 2005.