<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-cua-truong" title="Tin của trường" rel="dofollow">Tin của trường</a>
Trường Tiểu học Nghĩa Ninh thông báo đến toàn thể CBGV,NV, Phụ huynh học sinh ...
Thực hiện  Kế hoạch số 01/KH-THNN, ngày 17 tháng 3 năm 2020 của trường Tiểu học Nghĩa Ninh về việc triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo CTGDPT 2018;Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-THNN ngày 28 tháng 4 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghĩa Ninh về danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng tại trường Tiểu học Nghĩa Ninh năm học 2020 – ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1