<a href="/tin-tuc-su-kien/tin-cua-truong" title="Tin của trường" rel="dofollow">Tin của trường</a>
Trường TH Nghĩa Ninh kêu gọi Giáo viên, học sinh và phụ huynh thực hiện nghiêm ...
Thực hiện Công văn số 1398/UBND-VP ngày 28/4/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới về việc tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 355/ PGDĐT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Hới về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường TH ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 20