• 21270974_1308057672638827_6568577627202066021_n
Tin nổi bật
Tin nổi bật
          Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, trong 2 ...
Đ/c Lê Thủy Thạch - Phó trưởng phòng GDTrH - Sở GD&ĐT Quảng Bình công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm traCác đồng chí trong Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra hồ sơ các đơn vị          Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và đối chiếu với phần mềm phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, ...
> Xem chi tiết